Wójt Gminy Sośno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziednie stanowiąca las, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/I o pow. 1,95 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY2T/00010089/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 46.000 zł.
Wadium wynosi 5.000 zł.
Przetarg odbędzie się 5 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sośno ul. Nowa 1, sala narad.

Załącznik:

pdfogłoszenie o przetargu - las Dziedno