Wójt Gminy Sośno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w Dziednie stanowiąca las, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 2/1 o pow. 1,95 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr BY2T/00010089/1, prowadzonej w Sądzie Rejonowym w Tucholi V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sępólnie Kraj.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26.000,00 zł
Wadium wynosi 5.000,00 zł
Przetarg odbędzie się 8 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sośno ul. Nowa 1, sala narad.

Załącznik:

pdfOgłoszenie o przetargu