Wójt Gminy Sośno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie Gminy Sośno:

– stanowisko pracy do spraw dróg, rolnictwa i leśnictwa, więcej szczegółów w BIP Gminy Sośno.