Wójt Gminy Sośno ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w urzędzie Gminy Sośno:

– stanowisko pracy do spraw poboru podatków i opłat lokalnych, więcej szczegółów w BIP Gminy Sośno.