Wójt Leszek Stroiński oraz Starosta Jarosław Tadych trzymający bon inwestycyjny

W Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim, dnia 26.06.2020 r. Pan Minister Łukasz Schreiber w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych uroczyście przekazał bony inwestycyjne dla gmin powiatu sępoleńskiego, w tym dla Gminy Sośno na kwotę – 500 000 zł.

Plakat firmy "FIBEE" z białym napisem na czarny tle "Światłowód w twojej okolicy" i adresem strony internetowej getfibre.pl w prawym górnym rogu, logotypy obrazujące zastosowanie technologii światłowodowej w prawym dolnym rogu; pod spodem na całej szerokości i białym tle loga Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, firmy FIBBE i Unii Europejskiej

Już niebawem mieszkańcy Gminy Sośno uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa).

Zdjęcie - rozbudowywany budynek

W Wielowiczu trwa realizacja zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Budynek świetlicy w Wielowiczu

W dniu 20 marca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”.

Logo:  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”