W dniu dzisiejszym, 31 października 2019 r. dokonano ostatecznego odbioru technicznego robót wykonanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las)”. Podpisano stosowny protokół końcowy robót drogowych.

Wykonawca, COLAS POLSKA Sp. z o. o., przebudowała dwa odcinki drogi powiatowej (w Sośnie o długości 1,556 km i w Toninku 1,532 km) o łącznej długości 3,088 km na ogólną wartość 3.667.149,62 zł brutto.  Uwag do wykonania robót nie było. Zgodnie z umową wykonawca udziela 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty. Tą „ponawałnicową” inwestycję w 80% sfinansował Wojewoda Kujawsko-Pomorski ze środków rządowych, natomiast 20% to środki Powiatu Sępoleńskiego przy udziale Lasów Państwowych.

W odbiorze uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy: Karol Sękowski – dyrektor kontraktu i Karol Wadecki – kierownik robót, przedstawiciele inwestora: Edwin Eckert – dyrektor Zarządu Drogowego i Andrzej Kannenberg – inspektor nadzoru a także przedstawiciel Nadleśnictwa Runowo – Marcin Paszylk, który jednocześnie reprezentował Lasy Państwowe współfinansujące tą inwestycję.

Trzeba obiektywnie stwierdzić, że inwestycja prowadzona była wzorowo. Zarówno inwestor jak i wykonawca podkreślali dobrą, wzajemną współpracę. Wykonawca, dyrektor kontraktu, zwrócił szczególną uwagę na wyjątkowo dobre przygotowanie inwestycji, w szczególności bardzo dokładną dokumentację techniczną robót przygotowaną przez Zarząd Drogowy.

Ze strony gospodarzy gminy serdecznie dziękujemy przedstawicielom Zarządu Drogowego za wyjątkowe osobiste zaangażowanie w przygotowanie inwestycji oraz wzorowy nadzór nad wykonywaniem robót.