Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Po raz kolejny Gmina Sośno otrzymała dofinansowanie z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 144 000,00 zł na zadanie związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych. W ramach zadania przeprowadzony został remont 0,800 km drogi w miejscowości Zielonka.  Modernizację drogi przeprowadzono w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, na istniejącej nawierzchni gruntowej. Całkowity koszt zadania to 783 751,85 zł.

Iwona Sikorska

 

Pierwszy odcinek drogi bitumicznej w Zielonce
Pierwszy odcinek drogi bitumicznej w Zielonce
Herb Województwa Kujawsko-Pomorskiego