Drukuj
Odsłony: 99
Logo: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 13 marca 2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00822-6935-UM0211354/19, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.124.1307.2019, na realizację operacji pn. „Gmina Sośno aktywna kulturalnie i społecznie – realizacja cyklu warsztatów i imprez”.

Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem planowanej do realizacji operacji jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców gminy Sośno poprzez realizację cyklu warsztatów i imprez.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 33 812,00 zł. Całkowity koszt realizacji operacji: 63 593,86 zł.

Operacja współfinansowana jest w 53,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Zakończenie realizacji planowane jest na 30 listopada 2020 r.