Logo - Europejski Fundusz Rolny

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 13 marca 2020 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00823-6935-UM0211359/19, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.129.1308.2019, na realizację operacji pn. „Wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu”.

Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Zbigniew Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem planowanej do realizacji operacji jest zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez wyposażenie świetlic Gminnego Domu Kultury w Sośnie oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Sośnie wraz z Filią w Wielowiczu.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 39 317,00 zł. Całkowity koszt realizacji operacji: 74 141,93 zł.

Operacja współfinansowana jest w 53,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

Zakończenie realizacji planowane jest na 31 sierpnia 2020 r.