Budynek świetlicy w Wielowiczu

W dniu 20 marca 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych dla realizacji zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem osp wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską i bibliotekę z czytelnią w Wielowiczu”.

Logo:  „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Widok na zbiorniki i budynek techniczny oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Dobiegła końca modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą robót budowlanych była firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

Zdjęcie - Podpisywanie odbioru

W dniu dzisiejszym, 31 października 2019 r. dokonano ostatecznego odbioru technicznego robót wykonanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las)”. Podpisano stosowny protokół końcowy robót drogowych.

Zdjęcie z placu budowy

Dobiega końca modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 28 października 2019 r.